Skills / diensten

Tailor-made applications

Tailor-made applications

Jouw bedrijf heeft unieke noden die een unieke oplossing vereisen. Geen standaard “off-the-shelf” pakket, maar een oplossing die precies op maat van jouw bedrijf is gebouwd in technologieën als Java, Spring Boot, NodeJS en Angular.

We verkiezen het gebruik van open standaarden en libraries waardoor je niet in een vendor lock-in situatie belandt.

Enterprise integration

Enterprise integration

Als onderneming heb je verschillende heterogene systemen die elk op zich een bepaalde reeks functionaliteiten aanbieden, maar die onderling niet zomaar gegevens kunnen uitwisselen.

Dit maakt dat je bedrijfsprocessen niet geautomatiseerd zijn en dat er nog veel tijdrovende manuele acties nodig zijn. Onze ruime ervaring met technologieën zoals Spring Boot, Apache Camel, Kafka en ElasticSearch maakt integraties tussen zeer diverse systemen mogelijk.

Cloud-native

Cloud-native

We bouwen applicaties als microservices en leveren ze op in containers. Zo kunnen ze uitgevoerd worden in diverse omgevingen (eigen infrastructuur en/of cloud) en kunnen ze dynamisch schalen. Via CI/CD (continuous integration/deployment) worden builds en deployment geautomatiseerd.

Technologieën zoals Docker en Kubernetes zorgen voor een omgeving waarin applicaties correct beheerd en geschaald kunnen worden.

Agile

Agile

Een project plan je zelden van de eerste keer goed. Door onze iteratieve aanpak en incrementele oplevering krijgen klanten en stakeholders de kans om snel resultaat te zien en waar nodig ook snel bij te sturen.

Deze aanpak laat een klant toe om na iedere iteratie zijn prioriteiten bij te stellen om zo het best mogelijke resultaat te realiseren.